Rekonštrukcie bytov

 

Upravíme a prerobíme Vám byt presne podľa Vašich požiadaviek a snov. Rekonštrukcie bytov a ostatných interiérov sú ťažiskovou činnosťou našej firmy. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby. Vykonáme obhliadku pôvodného stavu, zameranie skutkového stav, bezplatnú a nezáväznú cenovú ponuku. Vďaka nášmu širokému portfóliu prác a certifikácií vieme zabezpečiť kompletnú rekonštrukcia Vášho bytu výlučne našimi vlastnými remeselníkmi.

161927-rekonstrukce-bytu-silena-hromada-prace-28035prestavba-bytu_02062011963bd2


Medzi rekonštrukčné práce bytu spadajú práce ktoré realizujeme ako:

-rekonštrukcia kúpeľne a wc

-nová elektroinštalácia bytu

-vyrovnanie podláh zhotovenie poterov

-nové omietky

-stierkovanie a maľovanie bytu

-vodoinštalácie

-búracie práce a rezanie panelových priečok

-sádrokartonové stropy, priečky a podhľady

-vymurovanie nových priečok

-výmena okien

-kurenárske práce

-úprava plynu

-stavebné a obkladačské práce

-odvoz sute a likvidácia na skládke

-výnos sute a materiálu

Kompletná rekonštrukcia bytu cez našu spoločnosť trvá približne 2-3 týždne pričom sú vykonané všetky už spomínané práce.


Zahájenie a priebeh spolupráce:

Na základe oslovenia je s klientom dohodnutá obhliadka bytu, domu, kúpeľne alebo jadra pričom obhliadka a cenová ponuka je bezplatná a nezáväzná. Pri obhliadke si pozrieme aktuálny stav danej rekonštrukcie a na základe Vašich požiadaviek a predstáv Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku do 3 pracovných dní. Po akceptovaní cenovej ponuky je potrebné, aby nás klient kontaktoval telefonický alebo emailom. S klientom je následne dohodnutý a rezervovaný termín na rekonštrukciu. Rezervácia termínu je bezplatná. Do dátumu začatia rekonštrukcie je potrebné, aby si klient vybral a rezervoval obklady, dlažby a sanitu buď u našich partnerov alebo v akejkoľvek predajni. Dovoz tovaru ako sú obklady, dlažby a sanita sa realizuje na byt až v daný týždeň kedy prebieha rekonštrukcia a to 2. deň rekonštrukcie. V prvý deň rekonštrukcie sa podpisuje aj zmluva o dielo ktorej súčasťou je cenová ponuka ktorá bola klientovi zaslaná a skladá klient zálohu za materiály 1000 € pre cenové ponuky do 3000 € a pri rekonštrukcií bytu je záloha 30% z cenovej ponuky. Záloha sa po ukončení rekonštrukcie odpočítava z celkovej ceny diela. Po podpise zmluvy sa rekonštrukcia začína. Všetky práce sú počas rekonštrukcie vždy komunikované s klientom, aby boli vykonané podľa jeho predstáv a sú kontrolované naším vedúcim pracovníkom. Kompletná rekonštrukcia bytového jadra alebo kúpeľne je zhotovená do 5 pracovných dní a kompletná rekonštrukcia bytu je zhotovená za cca 2 – 3 týždne podľa rozsahu prác. V posledný deň rekonštrukcie je klientovi zaslaný náhľad na FA do emailu, aby si mohol klient odkontrolovať správnosť fakturovaných položiek. Po ukončení prác prichádza náš vedúci pracovník k objednávateľovi na byt, aby dielo odskúša a odovzdá klientovi dielo do užívania pričom má zo sebou preberacím protokol a faktúrou za rekonštrukciu. Po ukončení rekonštrukcie a odskúšaní sa dielo klientovi vyúčtuje. Záručná doba na rekonštrukčné práce sú 2 roky.

Tešíme sa na spoluprácu.


Stručný priebeh prác pri rekonštrukcií bytu alebo domu:

Kompletná rekonštrukcia bytu trvá 3-4 týždne podľa rozsahu prác.

1. týždeň rekonštrukcie sa realizujú komplet búracie, demolačné práce, odvoz sute a likvidácia na skládke, dovoz materiálov na byt, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce.

2. týždeň rekonštrukcie sa realizuje murárske práce, vyspravenie drážok po elektrike, vyrovnanie podláh, vyrovnanie stien pod obklad a dlažbu, zhotovenie obkladov a dlažieb, dovoz sanity, škrábanie stien a stropov od pôvodných náterov pod stierku alebo jemnú omietku, plynárske a kurenárske práce, sadrokartonové práce ak sú požadované a penetrovanie stien pod stierku

3. – 4. týždeň doba rekonštrukcie podľa rozsahu prác sa realizuje inštalácia sanity, stierkovanie alebo zhotovenie jemnej omietky na stenách, maliarské práce náter stien, stropov a kurenárského potrubia, pokládka lam. podlahy s olištovaním, osadenie oblož. zárubní, osadenie a zapojenie vypínačov, zásuviek a svietidiel.

Po rekonštrukcií prichádza k odskúšaniu diela, odovzdaní do užívania klientovi a vyúčtovaniu diela.

Počas rekonštrukcie sú všetký práce konzultované s klientom pričom priebeh a kvalita práce je pravidelné kontrolovaná vedúcim pracovníkom našej spoločnosti


Stavebný materiál:

Na rekonštrukcie dodávame vlastný stavebný materiál ako sú tvárnice na murovanie, lepidlá, omietky, zárubne, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, potery a pod… pretože poznáme a máme už overené vlastnosti materiálov, s ktorými pracujeme. Sanitárny materiál ako obklady, dlažby, sanita si zabezpečuje zákazník sám, prípadne mu s nákupom radi pomôžeme.


Odvoz sute:

Počas rekonštrukcie je pred vchodom do paneláku vytvorená dočasná skládka, kde je suť uložená vo vreciach. Táto bude 3. deň rekonštrukcie odvezená našimi vozidlami a zlikvidovaná na skládke, pričom bude vyčistené aj okolie, kde bola uložená.


Dovoz sanity:

Keďže materiály ako sú obklady, dlažby a sanita sú váhovo ťažké a rozmerné materiály tak pre našich klientov zabezpečujeme aj dovoz tohto tovaru na byt z predajne.


Dokumentácie:  

Vieme Vám zabezpečiť revizne správy na elektroinštalácie, plynoinštalácie a taktiež statické posudky na stavby.


Upozornenie:

Ak si objednávateľ chce zabezpečiť demontáže zariadenia svojpomocne je potrebné, aby nás o tom informoval, pričom sa vystavuje riziku, že v prípade nezahájenia prác zhotoviteľom napr. z dôvodu choroby bude daná časť bytu nepoužívateľná !!!Spoločnosť InSTAVEX, s.r.o. si pri nepredvídaných udalostiach /choroba, úmrtie,úraz/ vyhradzuje právo neuskutočniť rekonštrukciu v dohodnutom termíne.


Neváhajte a objednajte si u nás BEZPLATNÚ obhliadku na základe ktorej Vám vypracujeme bezplatnú cenové ponuku na Vami požadované stavebné práce. Objednávku na obhliadku môžete urobiť emailom alebo telefonicky.

Tešíme sa na spoluprácu.