Rekonštrukcie kúpeľní

Rekonštrukcia murovanej, panelovej kúpeľne

Rekonštrukcia panelovej kúpeľne sa moc nelíši od rekonštrukcie umakartového jadra preto aj postup prác je veľmi podobný. Hlavný rozdiel je, že sa nemusia murovať nové steny kúpeľne ako je to pri umakartovom jadre, ale namiesto toho je potrebné osekať obklad a pôvodné steny vyrovnať tak, aby sa ne dal obložiť nový obklad.


Pri rekonštrukcií sa robia úplne nové rozvody vody a odpadov ktoré sú napojené priamo od stupačky preto sa jedná o úplne nové vetvy a samozrejmosťou je aj nová elektroinštalácia ktorá je ťahaná podľa novej dispozície pričom všetky rozvody sú medené.

Rekonštrukcia kúpeľne trvá 4 – 5 dní, Na rekonštrukcií diela sa pri týchto rekonštrukciách zúčastňujú dvaja pracovníci pričom na byt dochádza elektrikár, kúrenár alebo ďalší pracovníci podľa potreby.

Do kúpeľní sa vedia robiť podľa požiadaviek klienta naviac murované police, murované pulty, sadrokartónové podhľady, vkladanie sklobetónu, rozširovanie priečok za predpokladu neporušenia statiky, závesné wc, bidet, umývadlo vo wc alebo podomietkové systémy.

160114P10500280301721052009120

Zahájenie a priebeh spolupráce:

Na základe oslovenia je s klientom dohodnutá obhliadka bytu, domu, kúpeľne alebo jadra pričom obhliadka a cenová ponuka je bezplatná a nezáväzná. Pri obhliadke si pozrieme aktuálny stav danej rekonštrukcie a na základe Vašich požiadaviek a predstáv Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku do 3 pracovných dní. Po akceptovaní cenovej ponuky je potrebné, aby nás klient kontaktoval telefonický alebo emailom. S klientom je následne dohodnutý a rezervovaný termín na rekonštrukciu. Rezervácia termínu je bezplatná. Do dátumu začatia rekonštrukcie je potrebné, aby si klient vybral a rezervoval obklady, dlažby a sanitu buď u našich partnerov alebo v akejkoľvek predajni. Dovoz tovaru ako sú obklady, dlažby a sanita sa realizuje na byt až v daný týždeň kedy prebieha rekonštrukcia a to 2. deň rekonštrukcie. V prvý deň rekonštrukcie sa podpisuje aj zmluva o dielo ktorej súčasťou je cenová ponuka ktorá bola klientovi zaslaná a skladá klient zálohu za materiály 1000 € pre cenové ponuky do 3000 € a pri rekonštrukcií bytu je záloha 30% z cenovej ponuky. Záloha sa po ukončení rekonštrukcie odpočítava z celkovej ceny diela. Po podpise zmluvy sa rekonštrukcia začína. Všetky práce sú počas rekonštrukcie vždy komunikované s klientom, aby boli vykonané podľa jeho predstáv a sú kontrolované naším vedúcim pracovníkom. Kompletná rekonštrukcia bytového jadra alebo kúpeľne je zhotovená do 5 pracovných dní a kompletná rekonštrukcia bytu je zhotovená za cca 2 – 3 týždne podľa rozsahu prác. V posledný deň rekonštrukcie je klientovi zaslaný náhľad na FA do emailu, aby si mohol klient odkontrolovať správnosť fakturovaných položiek. Po ukončení prác prichádza náš vedúci pracovník k objednávateľovi na byt, aby dielo odskúša a odovzdá klientovi dielo do užívania pričom má zo sebou preberacím protokol a faktúrou za rekonštrukciu. Po ukončení rekonštrukcie a odskúšaní sa dielo klientovi vyúčtuje. Záručná doba na rekonštrukčné práce sú 2 roky.

Tešíme sa na spoluprácu.


Stručný priebeh prác pri rekonštrukcií Bytových jadier a kúpeľní:

Rekonštrukcia trvá 5 pracovných dní.

1. deň realizujeme búracie a demolačné práce, murárske práce a navozenie stavebných materiálov

2. deň realizujú sa vodoinštalačné, elektroinštalačné práce, omietky a zrovnanie stien pod obklad a dlažbu

3. – 4.  deň realizujú sa obkladačské práce, škárovanie obkladu, inštalácia sanity ako vane, umývadla, wc, sprch. kúty

5. deň realizujú sa dokončovacié práce, kompletizácia diela, silikonovanie a následne odskúšanie, odovzdanie a vyúčtovanie diela

Ak má klient záujem pri rekonštrukcií jadra alebo kúpeľne aj o maliarské práce tak tie je možné vykonať najskôr až v nasledujúcom týždni pre technologické postupy, aby preschli omietky na stenách.

Počas rekonštrukcie je priebeh a kvalita práce pravidelné kontrolovaná vedúcim pracovníkom našej spoločnosti.


Stavebný materiál:

Na rekonštrukcie dodávame vlastný stavebný materiál ako sú tvárnice na murovanie, lepidlá, omietky, zárubne, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, potery a pod… pretože poznáme a máme už overené vlastnosti materiálov, s ktorými pracujeme. Sanitárny materiál ako obklady, dlažby, sanita si zabezpečuje zákazník sám, prípadne mu s nákupom radi pomôžeme.


Odvoz sute:

Počas rekonštrukcie je pred vchodom do paneláku vytvorená dočasná skládka, kde je suť uložená vo vreciach. Táto bude 3. deň rekonštrukcie odvezená našimi vozidlami a zlikvidovaná na skládke, pričom bude vyčistené aj okolie, kde bola uložená.


Dovoz sanity:

Keďže materiály ako sú obklady, dlažby a sanita sú váhovo ťažké a rozmerné materiály tak pre našich klientov zabezpečujeme aj dovoz tohto tovaru na byt z predajne.


Dokumentácie:  

Vieme Vám zabezpečiť revizne správy na elektroinštalácie, plynoinštalácie a taktiež statické posudky na stavby.


Upozornenie:

Ak si objednávateľ chce zabezpečiť demontáže zariadenia svojpomocne je potrebné, aby nás o tom informoval, pričom sa vystavuje riziku, že v prípade nezahájenia prác zhotoviteľom napr. z dôvodu choroby bude daná časť bytu nepoužívateľná !!!Spoločnosť InSTAVEX, s.r.o. si pri nepredvídaných udalostiach /choroba, úmrtie,úraz/ vyhradzuje právo neuskutočniť rekonštrukciu v dohodnutom termíne.


Neváhajte a objednajte si u nás BEZPLATNÚ obhliadku na základe ktorej Vám vypracujeme bezplatnú cenové ponuku na Vami požadované stavebné práce. Objednávku na obhliadku môžete urobiť emailom alebo telefonicky.

Tešíme sa na spoluprácu.