Priebeh | Instavex

Priebeh

Na základe oslovenia je s klientom dohodnutá obhliadka bytu, domu, kúpeľne alebo jadra pričom obhliadka a cenová ponuka je bezplatná a nezáväzná. Pri obhliadke si pozrieme aktuálny stav danej rekonštrukcie a na základe Vašich požiadaviek a predstáv Vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku do 3 pracovných dní.

Po akceptovaní cenovej ponuky je potrebné, aby nás klient kontaktoval telefonický alebo emailom. S klientom je následne dohodnutý a rezervovaný termín na rekonštrukciu. Rezervácia termínu je bezplatná. Do dátumu začatia rekonštrukcie je potrebné, aby si klient vybral a rezervoval obklady, dlažby a sanitu buď u našich partnerov alebo v akejkoľvek predajni. Dovoz tovaru ako sú obklady, dlažby a sanita sa realizuje na byt až v daný týždeň kedy prebieha rekonštrukcia a to 2. deň rekonštrukcie.

V prvý deň rekonštrukcie sa podpisuje aj zmluva o dielo ktorej súčasťou je cenová ponuka ktorá bola klientovi zaslaná a skladá klient zálohu za materiály 1000 € pre cenové ponuky do 3000 € a pri rekonštrukcií bytu je záloha 30% z cenovej ponuky.

Záloha sa po ukončení rekonštrukcie odpočítava z celkovej ceny diela. Po podpise zmluvy sa rekonštrukcia začína. Všetky práce sú počas rekonštrukcie vždy komunikované s klientom, aby boli vykonané podľa jeho predstáv a sú kontrolované naším vedúcim pracovníkom. Kompletná rekonštrukcia bytového jadra alebo kúpeľne je zhotovená do 5 pracovných dní a kompletná rekonštrukcia bytu je zhotovená za cca 2 – 3 týždne podľa rozsahu prác.

V posledný deň rekonštrukcie je klientovi zaslaný náhľad na FA do emailu, aby si mohol klient odkontrolovať správnosť fakturovaných položiek. Po ukončení prác prichádza náš vedúci pracovník k objednávateľovi na byt, aby dielo odskúša a odovzdá klientovi dielo do užívania pričom má zo sebou preberacím protokol a faktúrou za rekonštrukciu. Po ukončení rekonštrukcie a odskúšaní sa dielo klientovi vyúčtuje. Záručná doba na rekonštrukčné práce sú 2 roky.

Tešíme sa na spoluprácu.

Stručný priebeh prác pri rekonštrukcií Bytových jadier a kúpeľní

1. deň
Demolačné práce Realizujeme búracie a demolačné práce, murárske práce a navozenie stavebných materiálov
2. deň
Vodo a elektroinštalačné práce Realizujú sa vodoinštalačné, elektroinštalačné práce, omietky a zrovnanie stien pod obklad a dlažbu
3. - 4. deň
Obkladanie, inštalácia sanity Realizujú sa obkladačské práce, škárovanie obkladu, inštalácia sanity ako vane, umývadla, wc, sprch. kúty
5. deň
Dokončovanie a odovzdanie Realizujú sa dokončovacie práce, kompletizácia diela, silikonovanie a následne odskúšanie, odovzdanie a vyúčtovanie diela
Ak má klient záujem pri rekonštrukcií jadra alebo kúpeľne aj o maliarske práce tak tie je možné vykonať najskôr až v nasledujúcom týždni pre technologické postupy, aby preschli omietky na stenách. Počas rekonštrukcie je priebeh a kvalita práce pravidelné kontrolovaná vedúcim pracovníkom našej spoločnosti.

Stručný priebeh prác pri rekonštrukcií bytu alebo domu

1. týždeň
Demolačné práce Búracie a demontážne práce, odvoz sute a likvidácia na skládke, dovoz materiálov, elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce
2. týždeň
Vodo a elektroinštalačné práce kurenárske práce, plynoinštalačné práce, murárske práce, vysprávky stien po elektroinštalacií, vyrovnania stien pod obklad a vyrovnanie podláh, škrábanie stien od maľovky, sadrokartonové práce, penetrovanie povrchov
3. týždeň
Obkladanie, inštalácia sanity obkladačské práce, stierkovanie stien a stropov, osadenie a pripojenie sanity, penetrovanie povrchov
4. týždeň
Maľovanie a dokončovanie maliarské práce, podlahárske práce, osadenie zárubní, osadenie a zapojenie vypínačov, zásuviek a svietidiel
4. týždeň
Odovzdanie diela Ukončenie, odskúšanie funkčnosti a odovzdanie diela klientovi.
Po rekonštrukcií prichádza k odskúšaniu diela, odovzdaní do užívania klientovi a vyúčtovaniu diela. Počas rekonštrukcie sú všetky práce konzultované s klientom pričom priebeh a kvalita práce je pravidelné kontrolovaná vedúcim pracovníkom našej spoločnosti.

Partneri
Instavex s.r.o.

Realizujeme kompletné rekonštrukcie bytov, domov, bytových jadier, kúpeľní, elektroinštalačné práce.

Ponúkame BEZPLATNÉ obhliadky a cenové ponuky. Obklady, dlažby, sanitu vieme zabezpečiť až o 25% lacnejšia.

Kontakt

Rekonštrukcie realizujeme v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom kraji a blízkom okolí.

tel: 0917 751 129
email: instavex@instavex.sk

Pracovná doba

Pon. - pia.: 8:00 - 16:00

Mám záujem o ponuku o BEZPLATNÚ nezáväznú obhliadku a ponuku
budeme vás kontaktovať
v čo najkratšom čase